Mục lục

Tổng hợp các lệnh cơ bản trong linux bạn cần biết mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

Lệnh cơ bản trong linux là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề lệnh cơ bản trong linux trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Tổng hợp các lệnh cơ bản trong linux bạn cần biết mới nhất 2020

Tổng Hợp Các Lệnh Cơ Bản Trong Linux Bạn Cần Biết Mới Nhất 2020

Mục lục

Tổng hợp các lệnh cơ bản trong linux bạn cần biết mới nhất 2020

1. Ls – list

ls liệt kê content (file và thư mục) trong thư mục hiện hành. Nó cũng tương tự với việc bạn xây dựng một thư mục và xem nội dung trong đó trên giao diện user.

Học lập trình trực tuyến

2. Mkdir – Make Directory

mkdir tạo một thư mục mới. Nó cũng tương tự với việc bạn chọn new/create directory để tạo một thư mục mới trên giao diện user.

Học lập trình trực tuyến xin việc làm

3. Pwd – Print Working Directory

pwd in ra đường dẫn đa số đến thư mục hiện hành.

Học lập trình trực tuyến cấp tốc

4. Cd – Change Directory

cd chuyển một thư mục thành thư mục hiện hành cho phiên làm việc hiện nay. Nó cũng tương tự với việc bạn xây dựng một thư mục và thao tác với các file và thư mục bên trong đó trên giao diện user.

Học lập trình trực tuyến cho trẻ em

5. Rmdir – Remove Directory

rmdir xóa một thư mục.

Học lập trình trực tuyến cho thanh niên thất nghiệp

6. Rm – Remove

rm xóa file. Bạn cũng có thể sử dụng rm -r để xóa thư mục và tất cả dữ liệu trong thư mục đó.

Học lập trình trực tuyến cho phụ nữ

7. Cp – copy

cp copy file từ vị trí gốc đến vị trí đích.
Bạn cũng đủ sức sử dụng cp -r để copy thư mục và all dữ liệu bên trong.

Học lập trình trực tuyến cho người lớn tuổi

8. Mv – Move

mv <đích> di chuyển một file hoặc thư mục từ vị trí này sang vị trí không giống. Lệnh này cũng sử dụng để đổi tên file hoặc thư mục nếu như và <đích> là cùng một thư mục.

Học lập trình trực tuyến cho người mất gốc

đọc qua các khóa học lập trình Trực tuyến, onlab, và thực tập lập trình tại TechMaster

9. Cat – concatenate and print files

cat đọc và in ra content của file ra màn ảnh.

Học lập trình trực tuyến cho mọi đối tượng

10. Tail – print TAIL

tail đọc và in ra content 10 thể loại cuối cùng của file (mặc định).
Bạn có thể sử dụng tail -n N để chỉ định in N thể loại ra màn ảnh.

Học lập trình online

11. Less – print LESS

less in ra nội dung của một file theo từng trang trong trường hợp nội dung của file quá to và phải đọc theo trang. Bạn đủ nội lực sử dụng Ctrl+F để chuyển trang kế tiếp và Ctrl+B để chuyển về trang trước.

Học lập trình online cấp tốc

12. Grep

grep tìm kiếm content của file theo chuỗi phân phối.
Bạn có thể dùng grep -i để search k phân biệt hoa thường hoặc grep -r để tìm kiếm trong toàn thư mục

Học lập trình online chất lượng nhất

13. Find

tìm kiếm -name tìm kiếm file trong theo .
Bạn cũng đủ nội lực dùng find -iname để tìm kiếm k phân biệt hoa thường.

Học lập trình online cho thanh niên

14. Tar

tar -cvf tạo file nén (.tar) từ các file có sẵn.

tar -tvf xem content file nén (.tar).

tar -xvf giải nén (file .tar).

Học lập trình online xin việc làm

15. Gzip

gzip tạo file nén (.gz). dùng gzip -d để giải nén (file .gz).

Học lập trình online hiệu quả

16. Unzip

unzip giải nén một file nén (.zip). sử dụng unzip -l để xem nội dung file zip mà không cần giải nén.

Học lập trình online cho người đi làm

Nguồn:https://techmaster.vn/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.