Mục lục

Lỗi 413 request entity too large nginx và cách sửa lỗi

Xếp hạng bài viết này

Lỗi 413 request entity too large nginx là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề lỗi 413 request entity too large nginx. Trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài viết  Lỗi 413 request entity too large nginx là gì ? Vì sao cần sửa 413 request entity too large nginx 2020

Mục lục

Lỗi 413 Request Entity Too Large là gì?

Lỗi 413 Request Entity Too Large xảy ra khi bạn cố upload một file quá to tới server. Thông thường, nhà cung cấp hosting có cấu hình đặc biệt cho server của họ để upload media lên WordPress. Trong nhiều trường hợp, cấu hình mặc định đã quá đủ cho bài viết của bạn rồi.

không những thế, có thỉnh thoảng bạn upload một file lớn hơn hạn chế cho phép thì bạn sẽ gặp lỗi 413.

làm sao để fix lỗi 413 Request Entity Too Large Error trong WordPress

May mắn là, có vài mẹo để fix lỗi này. Chúng tôi sẽ chỉ bạn 3 mẹo không giống nhau để làm sao xử lý nó.

Quan trọng: Có 2 bí quyết giải quyết liên quan đến các file WordPress qquan trọng, thành ra chúng tôi khuyên bạn nên backup file trước khi bắt đầu bất kỳ chỉnh sửa gì.

1. Chỉnh sửa file functions.php

Bạn đủ nội lực tìm thấy file functions.php trong folder theme WordPress. File này thường được dùng để định nghĩa ‘classes’ và ‘actions’ trên site WordPress của bạn. Nó có thể thêm chức năng giống như click hoạt post thumbnails, định dạng bài viết và tạo thực đơn chuyển hướng.

Để sửa functions.php, bạn có thể truy cập Hostinger Control Panel. Sau đó vào File Manager bên dưới phần Files.

hostinger file manager

Trong File Manager của Hostinger, bạn sẽ thấy 3 thư mục trong folder public_htmlclick vào folder wp-content folder, xây dựng folder theme ra và sửa file functions.php. Chỉ cần chắc là bạn chọn file đúng trong thư mục vừa mới dùng.

wpcontent themes trong Hostinger cpanel

Double click vào file functions.php và thêm đoạn snippet sau. Nó sẽ tăng trưởng upload_max_sizepost_max_size và max_execution_time lên.

  1. @ini_set(‘upload_max_size’ , ‘256M’);
  2. @ini_set(‘post_max_size’, ‘256M’);
  3. @ini_set(‘max_execution_time’, ‘300’);

sửa function.php trong hostinger cpanel

Sau khi bạn đang xong, lưu lại thay đổi và quay lại trang WordPress admin area để xem thử bạn còn bị lỗi 413 k.

2. Chỉnh sửa file .htaccess

phương thức thứ 2 là chỉnh sửa file .htaccess, nhưng lưu ý là đừng xây dựng những cải thiện nào không cần thiết khác.

File .htaccess là file cấu hình được đọc bởi server. Nó đủ nội lực ghi đè lên các thông số cấu hình server giống như chứng nhận, caching và tăng cao server.

Để tìm file .htaccess, bạn chỉ cần mở thư mục public_html trong Hostinger CPanel. Bạn sẽ thấy file .htaccess trong đây, mở nó lên.

htaccess trong file manager trong hostinger

Bạn sẽ thấy text editor hiện lên, bạn tìm tới chỗ # END WordPress ở cuối file, và dán code sau bên dưới nó:

  1. php_value upload_max_filesize 256M
  2. php_value post_max_size 256M
  3. php_value max_execution_time 600
  4. php_value max_input_time 600

sửa file htaccess trong hostinger cpanel

Lưu lại cải thiện và đóng cửa sổ editor lại. Quay lại trang admin WordPress và thử upload file mới.

3. Chỉnh sửa cấu hình Nginx

Nếu bạn vừa mới dùng VPS của Hostinger, bạn sẽ được phép kiểm soát hầu hết thông số của server. Khi sử dụng Apache hoặc Nginx mặc định, bạn có thể điều chỉnh lại.

Lỗi 413 xuất hiện khi website server giới hạn upload file to. Nginx có thông số client_max_body_size để hạn chế kích thước lớn nhất mà client yêu cầu. Nếu yêu cầu vượt qua con số trên, lỗi 413 Request Entity too Large sẽ hiện lên. Nên bạn chỉ cần điều chỉnh cấu ảnh số này là được.

Cấu ảnh nginx.conf sẽ cần text editor để chỉnh. Chúng tôi sẽ dùng Vi text editor để xử lý chủ đề này.

Truy cập VPS qua SSH rồi nhập dạng lệnh sau vào terminal để bắt đầu chỉnh sửa với Vi:

vi /etc/nginx/nginx.conf

Sau đó, bạn có thể thêm dạng sau vào file nginx.conf để tăng trưởng maximum body size lên khi client yêu cầu server thực thi lệnh nào.

# set client body size to 8M #
client_max_body_size 8M;

Lưu và đóng file lại. Sau đó bạn đủ sức khởi động lại Nginx web server bằng lệnh sau:

# nginx -s reload

Lời kết

Nếu bạn upload file lớn hơn mức cho phép của server, bạn sẽ gặp lỗi 413 Request Entity Too Large trong WordPress. Trong bài tut này chúng tôi chỉ bạn 3 mẹo để sửa lỗi 413. Bằng cách tăng giới hạn upload qua file function.php hay file .htaccess hoặc tăng hạn chế yêu cầu của client lên server bằng cách chỉnh file nginx.conf

Nguồn : https://www.hostinger.vn

Xem thêm : 

Hướng dẫn thêm font chữ vào wordpress mới nhất 2020

Hướng dẫn theme bán hàng wordpress free năm 2020

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.