Mục lục

Hướng dẫn lấy ngày tháng hiện tại trong php mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

lấy ngày tháng hiện tại trong php là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề lấy ngày tháng hiện tại trong php. Trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn lấy ngày tháng hiện tại trong php mới nhất 2020

Lấy Ngày Tháng Hiện Tại Trong Php

Mục lục

Hướng dẫn lấy ngày tháng hiện tại trong php mới nhất 2020

Hàm getdate() sử dụng để get thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút giây, …) của thời điểm ngày nay hoặc một thời điểm được xác đinh.

Cú pháp

getdate(timestamp);
Tham sốYêu cầugiới thiệu
timestampk bắt buộcThời điểm mà bạn muốn lấy thông tin thời gian
(Xác định bằng tổng số giây từ 1/1/1970 đến thời điểm đó)

giá trị trả về

– Hàm getdate() sẽ trả về một mảng các thông tin liên quan về thời gian, bao gồm những khóa sau:

 • [seconds] – Giây
 • [minutes] – Phút
 • [hours] – Giờ
 • [mday] – Ngày
 • [wday] – Số thứ tự ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, …, thứ 7 ứng với 0, 1, 2, …, 6)
 • [mon] – Tháng
 • [year] – Năm
 • [yday] – Số thứ tự ngày trong năm
 • [weekday] – Tên của ngày trong tuần (Monday, Tuesday, Wednesday, …)
 • [month] – Tên của tháng (January, February, March, …)
 • [0] – Tổng số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm vừa mới xét

Một số gợi ý

gợi ý

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của thời điểm cho đến nay

echo"Thứ: ".$date['weekday']."

“;echo”Ngày: “.$date[‘mday’].””;echo”Tháng: “.$date[‘mon’].””;echo”Năm: “.$date[‘year’].””;echo”Giờ: “.$date[‘hours’].””;echo”Phút: “.$date[‘minutes’].””;echo”Giây: “.$date[‘seconds’].””; ?>

ví dụ

Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây ở thời điểm sau 104458600 giây từ khi 1/1/1970

104458600);echo"Thứ: ".$date['weekday']."

“;echo”Ngày: “.$date[‘mday’].””;echo”Tháng: “.$date[‘mon’].””;echo”Năm: “.$date[‘year’].””;echo”Giờ: “.$date[‘hours’].””;echo”Phút: “.$date[‘minutes’].””;echo”Giây: “.$date[‘seconds’].””; ?>

Nguồn: http://webcoban.vn/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.