Mục lục

Hướng dẫn cách tạo một trang web mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

Cách tạo một trang web là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề cách tạo một trang web trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn cách tạo một trang web mới nhất 2020

Hướng Dẫn Cách Tạo Một Trang Web Mới Nhất 2020

Mục lục

Hướng dẫn cách tạo một trang web mới nhất 2020

Thiết kế website

Đây là thiết kế cho website này. Bạn có thể đăng tất cả dự án tại đây.

Trang web được tạo ra

web này được thiết kế cho một doanh nghiệp hư cấu trong Adobe Photoshop CC 2017. Nếu bạn chú ý, hãy chắc chắn rằng bạn lấy tập tin .PSD từ gói down. Dưới đây là những gì bạn nhận được trong tệp photoshop:

Tệp photoshop

Bên trong file PSD, bạn sẽ tìm thấy tất cả các lớp được group, đặt tên và mã màu.

Các lớp trong photoshop

Bạn sẽ cần setup một vài phông chữ. trước hết là Font Awesome được sử dụng cho all các icon. Hai phông không giống là PT Serif và Myriad Pro (đi kèm với Photoshop). Đừng sợ nếu bạn k có Photoshop, bạn k cần nó để đủ nội lực tạo một website.

Code ban đầu

hiện tại thiết kế vừa mới rõ ràng, hãy khởi đầu viết code. Tạo một tập tin mới trong trình soạn thảo văn bản ưa chuộng của bạn. Lưu mục này dưới dạng index.html. Bạn đủ sức đặt bất cứ tên gì bạn mong muốnlý do nhiều trang được gọi là index là do hướng dẫn máy chủ sử dụng việc. Cấu ảnh mặc định cho phần đông các máy chủ là để phục vụ trang index.html nếu không có trang được chỉ định.

Đây là code bạn cần:

charset="UTF-8">

Noise Mediarel="stylesheet"type="text/css"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

Code trên thực hiện một số điều sau:

 • định hình HTML tối thiểu cần thiết.
 • dựng lại tiêu đề trang “Noise Media”
 • gồm có jQuery được host trên Google CDN.
 • bao gồm Font Awesome được hosting trên Google CDN.
 • định hình một thẻ phong cách để viết CSS.
 • xác định một thẻ script để viết JavaScript.

Lưu tệp và xây dựng tệp trong trình duyệt web của bạn.

Chạy tệp trong trình duyệt

quan tâm tiêu đề trang là Noise Media. Điều này được dựng lại bởi văn bản bên trong thẻ tit. Thẻ này nằm bên trong các thẻ head.

Tiêu đề

Hãy tạo tittletiêu đề sẽ giống như hình bên dưới.

Tiêu đề trang web

Hãy bắt đầu với thanh xám nhỏ ở trên cùng. Đó là màu xám nhạt với một tí màu xám đậm bên dưới.

Thanh màu xám trên cùng trang

Thêm HTML này bên trong thẻ body ở đầu trang:

id="top-bar">

Hãy đánh giá code trên nhé. Div giống như một cái hộp chứa đựng những thứ khác. “Những thứ khác” này đủ nội lực là nhiều container, văn bản, hình ảnh, bất cứ thứ gì khác. Có một số hạn chế khi phù hợp các thẻ nhất định, nhưng các div là những thứ khá chung chung. Nó có một id của top-bar. Điều này sẽ được sử dụng để tạo kiểu với CSS và nhắm mục tiêu bằng JavaScript nếu cần. Hãy dĩ nhiên rằng bạn chỉ có một phần tử với một id cụ thể – chúng nên là duy nhất. Nếu bạn muốn nhiều phần tử có cùng tên, hãy sử dụng class. Dưới đây là CSS bạn cần để trang trí nó (đặt ở trên đầu bên trong thẻ phong cách):

html, body margin:0; padding:0; font-family:'Helvetica','Arial';/* initial fonts */#top-bar  width:100%; background:#F1F1F1; /* light gray */ border-bottom:1px solid #D4D4D4; /* dark gray "underline" */ height:25px;

lưu ý hướng dẫn dùng các dấu (#, thẻ hashtag, ký hiệu £) trước tên. Điều này có nghĩa rằng phần tử là một ID. Nếu đang dùng một lớp, bạn sẽ sử dụng một dấu chấm (.). Các html và các thẻ body có padding và margin bằng k. Điều này ngăn ngừa bất kỳ chủ đề khoảng hướng dẫn không mong muốn nào.

đã đến lúc chuyển sang logo và thanh điều hướng. Trước khi bắt đầu, bạn nên có một container để mang nội dung này. Hãy tạo một lớp (như vậy bạn đủ sức sử dụng lại nó sau này), và vì đây không hề là một website có độ góp ý cao (responsive website), hãy để chiều rộng của nó là 900 pixels.

HTML:

class="normal-wrapper">

CSS:

.normal-wrapper width:900px; margin:0tự động; padding:15px40px; background: red; overflow:tự động;

Khó đủ nội lực nói những gì vừa mới diễn ra cho đến khi bạn hoàn thiện code, do vậy sẽ rất hữu ích nếu thêm một hình nền màu (tạm thời) để xem điều gì đang xảy ra:

background: red;

hiện giờ, bạn có thể tạo logo. Font Awesome là cần thiết cho icon. Font Awesome là một bộ các icon được đóng gói giống như một phông chữ vector. Code ban đầu ở trên đang được xây dựng Font Awesome, cho nên toàn bộ vừa mới sẵn sàng.

Thêm HTML này bên trong normal-wrapper div:

id="logo-container">class="fa fa-volume-down logo-icon">

Noise Media

CSS:

.logo-icon color:#000000; font-size:60pt;float: left;h1 float: left; margin:21px0025px;

Đừng lo lắng về các phông chữ không giống k thêm vào với thiết kế website. Nếu bạn muốn sử dụng các icon không giống nhau, hãy vào trang Font Awesome Icons, sau đó cải thiện fa-volume-down thành tên icon bạn muốn sử dụng.

Di chuyển trên thanh điều hướng, bạn sẽ dùng một mục lục không có thứ tự (UL) cho mục này. Thêm mã HTML sau logo-container (nhưng vẫn nằm trong normal-wrapper):

id="navbar">
 • href=””>Home
 • href=””>About
 • href=””>Reviews
 • href=””class=”last-link”>Contact

Href được dùng để link đến các trang không giốngwebsite chỉ dẫn này k có bất kỳ trang nào không giống, nhưng bạn đủ nội lực thêm tên và đường dẫn tệp (nếu cần) ở đây, ví dụ: reviews.html. Hãy hiển nhiên rằng bạn đặt nó bên trong hai dấu ngoặc kép.

Đây là CSS:

#navbar  list-phong cách-type: none;/* remove bullet points */ margin:29px000; padding:0;float: right; font-size:16pt;#navbar li  display:inline;/* make items horizontal */#navbar li a:link, #navbar li a:visited, #navbar li a:active  text-decoration: none;/* remove underline */ color:#000000; padding:016px010px;/* space links apart */ margin:0; border-right:2px solid #B4B4B4; /* divider */#navbar li a:link.last-link /* remove divider */ border-right:0px;#navbar li a:hover /* change color on hover (mouseover) */ color:#EB6361;

CSS này bắt đầu với một unordered danh sách. Sau đó, loại bỏ các chấm đầu dòng bằng mẹo sử dụng list-style-type: none;Các liên kết được phân mẹo nhau một chút và hiện màu khi bạn di chuột qua chúng. Dải phân hướng dẫn màu xám nhỏ là đường viền bên phải mỗi phần tử, sau đó sẽ được loại bỏ so với phần tử cuối cùng bằng cách sử dụng lớp last-link.

Nhấp chuột qua tiêu đề hiển thị màu

tất cả những gì còn lại của phần này là đường màu đỏ nằm ngang. Thêm code HTML này sau normal-wrapper:

id="top-color-splash">

CSS:

#top-color-splash  width:100%; height:4px; background:#EB6361;

Vậy là phần tittle vừa mới xong. Nó sẽ trông như thế này.

Tiêu đề trang web hoàn chỉnh

IFrame

Khu vực nội dung chính

vừa mới đến lúc chuyển sang phần nội dung chính. Nó sẽ giống như thế này:

Khu vực nội dung chính

Đây là một phần khá đơn giản, phần chữ bên trái với một pic bên phải. Phần này sẽ được chia thành 3 phần, gần bằng tỷ lệ vàng.

Thêm HTML sau phần tử top-color-splash:

class="normal-wrapper">class="one-third">class="no-margin-top">Welcome!

Noise Media is a technology company specialising in tech reviews.

We’re very good at what we do, but unfortunately, we are not a real company.

Make sure you visit makeuseof.com for the full tutorial on how to build this web.

Alternatively, rà soát out our đánh giá of the Panasonic G80 shown on the right!

class="two-third">class="featured-image"src="Image_1.jpg"/>

để ý cách phần tử normal-wrapper trở lại (đó là niềm vui khi dùng các lớp). Bạn có thể tự hỏi vì sao thẻ pic (imgk đóng. Đây là một thẻ tự đóng. Dấu gạch chéo lên (/>cho biết điều này vì nó không phải lúc nào cũng có ý nghĩa là đóng một thẻ.

CSS:

.one-third width:40%;float: left; box-sizing: border-box;/* ensure padding and borders do not increase the size */ margin-top:20px;.two-third width:60%;float: left; box-sizing: border-box;/* ensure padding and borders do not increase the size */ padding-left:40px; text-align: right; margin-top:20px;.featured-hình ảnh max-width:500px;/* reduce hình ảnh size while maintaining aspect ratio */.no-margin-top margin-top:0;/* remove margin on things like headers */

Các thuộc tính quan trọng nhất ở đây là box-sizing: border-box;. Điều này đảm bảo các phần tử mãi mãi có chiều rộng 40% hoặc 60%. Mặc định (không có tính chất này) là chiều rộng do bạn chỉ định cộng với bất kỳ padding, lề và đường viền nào. Lớp hình ảnh (featured-image) có chiều rộng tối đa (max-widthlà 500px. Nếu bạn chỉ định một chiều (chiều rộng hoặc chiều cao) và để trống một chiều, css sẽ refresh click thước hình ảnh trong khi luôn luôn duy trì phần trăm khung ảnh.

Khu vực trích dẫn

Hãy tạo ra khu vực trích kéo. Nó sẽ trông như thế này:

Khu vực trích dẫn

Đây là một phần không khó khăn. Nó chứa một nền màu xám đậm, với chữ màu trắng ở trung tâm.

Thêm HTML này sau normal-wrapper:

id="quote-area">class="normal-wrapper">

“makeuseof is the best website ever”

Joe Coburn

CSS:

#quote-area  background:#363636; color:#FFFFFF; text-align: center; padding:15px0;h3 font-weight: normal; font-size:20pt; margin-top:0px;h4 font-weight: normal; font-size:16pt; margin-bottom:0;

Bạn cần điều chỉnh kích thước phông chữ, khoảng cách, v.v… pic bên dưới trông gần giống với một website.

Phần nội dung chính và trích dẫn

Phần icon

Đây là khu vực kế tiếp cần tạo:

Khu vực icon

Phần này sẽ dùng một số lớp. Ba icon gần như giống nhau, ngoại trừ nội dungvì vậy nên sử dụng các lớp thay vì id. Thêm HTML này sau quote-area:

class="normal-wrapper">class="icon-outer">class="icon-circle">class="fa fa-youtube logo-icon">
YouTube

Checkout our YouTube channel for more tech reviews, tutorials and giveaways!

class="icon-outer">class="icon-circle">class="fa fa-camera-retro logo-icon">
Reviews

If you’re planning lớn buy a new gadget, tra cứu here first. We’ll give you in-depth reviews of the latest devices.

class="icon-outer">class="icon-circle">class="fa fa-dollar logo-icon">
Buying Guides

At Buying Guides we strive to provide readers with the tools to quét the best stuff for the lowest amount of money.

Ba icon này cũng là Font-Awesome. HTML lại một lần nữa sử dụng lớp normal-wrapper.

Đây là CSS:

.icon-outer box-sizing: border-box;/* ensure padding and borders do not increase the size */float: left; width:33.33%; padding:25px; margin:0; text-align: center;.icon-circle background:#EEEEEE; color:#B4B4B4; width:200px; height:200px; border-radius:200px;/* make rounded corners */ margin:0tự động; border:2px solid #D6D6D6; box-sizing: border-box;/* ensure padding and borders do not increase the size */ font-size:75pt; padding:30px000; cursor: pointer;.icon-circle:hover /* change color on hover (mouseover) */ color:#FFFFFF; background:#EB6361;h5 margin:15px010px0; font-size:20pt;

Có một vài điều mới trong CSS. Các hình trong icon được xây dựng bởi border-radius: 200px;. Đặt giá trị giống nhau cho chiều rộng để có được các ảnh tròn bằng nhau. Bạn đủ nội lực làm giảm kích thước nếu muốn tạo phần hình vuông chứa ảnh tròn rộng hơn. lưu ý phương pháp di chuyển chuột được áp dụng cho các div – nó k chỉ hạn chế trong các liên kết.

Tạo liên kết icon

Chân trang

Điều cuối cùng cần làm là chân trang. Điều này thực sự rất đơn giản, vì nó chỉ là một vùng màu xám không có văn bản. Thêm HTML sau normal-wrapper của khuc vực icon.

id="footer">

CSS:

#footer  width:100%; background:#F1F1F1; /* light gray */ border-top:1px solid #D4D4D4; /* dark gray "topline"*/ height:150px;

Thêm một số điều khiến cho website của bạn hấp dẫn hơn

Vậy là phần viết code vừa mới xong. Bạn hoàn toàn đủ nội lực để trang web giống như vậy, đó là một web hoàn chỉnh. tuy nhiên, bạn có thể vừa mới nhận thấy rằng nó không giống như designnguyên nhân chính là phông chữ được sử dụng.

Phông chữ được dùng cho hầu hết các tiêu đề là Myriad Pro. Nó đi kèm với Adobe Create Cloud, nhưng nó không có sẵn như là một webfont. Phông chữ hiện được dùng trên website là Helvetica. Điều này có vẻ ổn, vì vậy bạn đủ sức để nó như ngày nay là được, ngoài ra bạn có thể dùng PT Sans vì nó là một webfont. Phông chữ được dùng cho tất cả các văn bản là PT Serif, cũng là một webfont.

Cũng giống như tải một phông chữ mới vào máy tính của bạn, các website có thể đăng các phông chữ theo yêu cầu. Một trong những hướng dẫn tốt nhất để thực hiện việc này là thông qua phông chữ của Google.

Thêm CSS này để chuyển sang các phông chữ tốt hơn:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans');@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Serif');h1, h2, h4, h5, h6 font-family:'PT Sans','Helvetica','Arial';

bây giờ sửa đổi các phần tử html và body để sử dụng phông chữ mới:

font-family:'PT Serif','Helvetica','Arial';

lưu ý rằng phần tử h3 không nằm trong danh sách, điều này sẽ mặc định là PT-Serif thay vì PT-Sans.

bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng một số JavaScript để cuộn qua ba pic khác nhau. Bạn sẽ cần Image_2 và Image_3 cho phần này và một lần nữa, đây là phần tùy chọnwebsite đang đa số chức năng tại thời điểm này mà k cần tính năng này. Nó sẽ như thế:

Thay đổi nhiều hình ảnh

Sửa đổi HTML của bạn để gồm có ba pic khác nhau. để ý hai trong số ba pic này có lớp CSS ẩn. Mỗi hình ảnh đã được cung cấp một ID do đó JavaScript có thể dựng lại từng hình trong số chúng một phương pháp độc lập.

class="two-third">id="f-image-1"class="featured-image"src="Image_1.jpg"/>id="f-image-2"class="featured-image hidden"src="Image_2.jpg"/>id="f-image-3"class="featured-image hidden"src="Image_3.jpg"/>

Đây là CSS cần để ẩn hình ảnh:

.hidden display: none;

Giờ đây, HTML và CSS đã xong, chúng ta hãy chuyển qua JavaScript. Bạn nên có một tí hiểu biết về hiểu mô ảnh thị trường tài liệu (Document Object ModelDOM) cho phần này, ngoài ra nó không hề là yêu cầu.

Tìm khu vực script ở cuối trang:

Thêm JavaScript sau vào bên trong thẻ script:

/* JavaScript goes here, at the bottom of the page */$(document).ready(function()// run once the page is ready var time =2500;// quét the hình ảnh containers $im1 = $('#f-image-1'); $im2 = $('#f-image-2'); $im3 = $('#f-image-3'); setInterval(function()// call function every x milliseconds (defined in time variable above) changeImage();, time);var currentImage =1;function changeImage()switch(currentImage)case1:// show hình ảnh 2 $im1.hide(); $im2.show(); $im3.hide(); currentImage =2;break;case2:// show image 3 $im1.hide(); $im2.hide(); $im3.show(); currentImage =3;break;default:// show hình ảnh 1 $im1.show(); $im2.hide(); $im3.hide(); currentImage =1;);

Code được chứa bên trong $(document).ready(). Điều này có nghĩa là nó sẽ chạy một khi trình duyệt của bạn đã hoàn thành hiển thị trang. Hàm setInterval() được dùng để gọi hàm changeImage() với một khoảng thời gian định trước bằng mili giây (1000 mili giây = 1 giây). Điều này được lưu trữ trong biến time. Bạn đủ nội lực tăng hoặc giảm để tăng tốc hoặc sử dụng chậm tiến trình cuộn. Cuối cùng, một câu lệnh đơn giản được sử dụng để hiển thị các hình ảnh khác nhau và theo dõi hình ảnh đang hiển thị.

Vậy là bạn vừa mới biết cách xây dựng một trang web đơn giản. Hy vọng rằng bạn vừa mới học được rất nhiều trong công cuộc này. Nếu bạn like thử thách và mong muốn đưa những skill mới vào thử nghiệmvì sao k thử thực hiện những sửa đổi này:

 • Thêm chân trang: Thêm một số văn bản vào chân trang (gợi ý: bạn đủ sức sử dụng lại lớp normal-wrapper và one-third/two-third).
 • thay đổi việc di chuyển hình ảnh: Chỉnh sửa mã JavaScript để kích hoạt các cải thiện hình ảnh (gợi ý: nhìn thấy fadein và animate của jQuery)
 • Thực hiện nhiều trích dẫn: Sửa đổi các trích dẫn để thay đổi các trích kéo không giống nhau (gợi ý: xem code cuộn hình ảnh).
 • xây dựng một máy chủ: xây dựng một máy chủ và gửi dữ liệu giữa web và máy chủ (tìm hiểu về JSON và Python).

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn:https://quantrimang.com/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.