Mục lục

Hướng dẫn cách tải ảnh trên pinterest về máy tính mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

Cách tải ảnh trên pinterest về máy tính là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề cách tải ảnh trên pinterest về máy tính trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn cách tải ảnh trên pinterest về máy tính mới nhất 2020

Hướng Dẫn Cách Tải ảnh Trên Pinterest Về Máy Tính Mới Nhất 2020

Hướng dẫn cách tải ảnh trên pinterest về máy tính mới nhất 2020

Trên máy tính

Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 1

Điểm neo

Xây dựng Pinterest. Truy cập https://www.pinterest.com/ bằng trình duyệt website. Trag chủ Pinterest sẽ mở ra nếu bạn đã tải nhập.

 • Nếu bạn chưa tải nhập, hãy nhập tên user và mật khẩu, hoặc tải nhập bằng Fb.
 1. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 2

  Điểm neo

  Nhấp vào dấu + nằm trong hình tròn màu trắng ở góc dưới bên phải cửa sổ Pinterest. Một trình đơn sẽ bật lên.

  • Nếu được nhắc nhận nút trình duyệt Pinterest, bạn hãy chọn Not now (Bỏ qua) rồi nhấp vào dấu  lần nữa.
  IFrame
 2. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 3

  Điểm neo

  Nhấp vào Upload a Pin (Tạo một ghim). Tác vụ này nằm giữa trình đơn. Cửa sổ với các tùy lựa chọn đăng hình lên sẽ mở ra.
  IFrame
 3. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 4

  Điểm neo

  Nhấp vào Drag and drop or bấm to upload (Kéo và thả hoặc nhấp vào để tải lên). Phần này nằm bên trái cửa sổ đăng ảnh lên. Cửa sổ File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ mở ra sau khi bạn nhấp vào.

  • Nếu k thấy tùy chọn này, bạn hãy nhấp vào công tắc Upload Pin ở góc dưới bên trái cửa sổ.
 4. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 5

  Điểm neo

  Lựa chọn ảnh. Nhấp vào ảnh mà bạn mong muốn đăng lên Pinterest. đủ nội lực bạn cần nhấp vào thư mục chứa hình nằm bên trái cửa sổ trước.
 5. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 6

  Điểm neo

  Nhấp vào Open (Mở). Tác vụ này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ Pinterest. hình sẽ được tải lên Pinterest.
 6. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 7

  Điểm neo

  Nhập giới thiệu. Nếu bạn muốn thêm mô tả cho ảnh thì nhấp vào khung văn bản “Description” (Mô tả) và nhập content muốn.
 7. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 8

  Điểm neo

  Nhấp vào Done (Xong). Nút màu đỏ này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.
 8. Tiêu đề ảnh Upload Photos on Pinterest Step 9

  Điểm neo

  Lựa chọn bảng khi được nhắc. Di con trỏ chuột lên bảng mà bạn mong muốn lưu trữ ảnh, sau đó nhấp nút Save (Lưu) nằm bên phải tên bảng. hình sau khi tải lên sẽ được lưu trữ.

  • Nếu muốn thêm hình vào bảng riêng, bạn đủ sức nhấp vào Create board (Tạo bảng), nhập tên bảng rồi nhấp Create (Tạo).

Nguồn:https://www.wikihow.vn/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.