Mục lục

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

Cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật  trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật mới nhất 2020

Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Chứng Chỉ Bảo Mật Mới Nhất 2020

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật mới nhất 2020

Cách 1: thêm chứng chỉ cho Google Chrome

Bước 1: click chuột phải vào đường dẫn sau và lựa chọn lưu liên kết thành. chọn vị trí lưu file trên máy tính.

Bước 2: nhấn vào tab tùy chọn trên trình duyệt chrome và lựa chọn Settings

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

hướng dẫn người dùng sửa lỗi bảo mật trên google chrome – mẹo khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 3lựa chọn Show advance settings

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

chỉ dẫn user fix lỗi bảo mật trên google chrome – phương pháp khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 4: kéo xuống tùy lựa chọn HTTPS/SSL và lựa chọn manage citificates….

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

tut user fix lỗi bảo mật trên google chrome – hướng dẫn khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 5: click vào thẻ ntermediate Certification Authorities và lựa chọn Import

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

chỉ dẫn người dùng sửa lỗi bảo mật trên google chrome – hướng dẫn khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 6: nhấn next để bỏ qua phần giới thiệu

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

chỉ dẫn người dùng fix lỗi bảo mật trên google chrome – cách giải quyết lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 7: nhấn vào browse và tìm đến lựa chọn file vừa download ở bước 1 và bấm next

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

tut người dùng fix lỗi bảo mật trên google chrome – phương pháp giải quyết lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 8: nhấn vào Automatically select the certificate store based on the type of certificate sau đó chọn next để sang bước kế tiếp

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

hướng dẫn người dùng sửa lỗi bảo mật trên google chrome – hướng dẫn khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 9: click vào Finish để hoàn tất quá trình import

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

tut người dùng fix lỗi bảo mật trên google chrome – hướng dẫn giải quyết lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Bước 10: nhấn vào OK để tắt thông báo kết thúc import sự phát triển file

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

chỉ dẫn user fix lỗi bảo mật trên google chrome – phương pháp giải quyết lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

Cách 2: Setup lại múi giờ

Bước 1: bấm vào thời gian ở cuối thanh taskbar (góc dưới cùng bên phải của màn hình) và lựa chọn change date and time settings

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

pic tut user setup lại thời gian

Bước 2: click vào chọn múi giờ chính xác (GMT +7 so với Việt Nam) tiếp đến bấm vào internet time để cài đặt update thời gian auto.

cách khắc phục lỗi chứng chỉ bảo mật chrome

pic hướng dẫn người dùng cài đặt lại thời gian

Nguồn:https://fptshop.com.vn/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.