Mục lục

Hướng dẫn cách đếm số phần tử trong mảng javascript mới nhất 2020

Xếp hạng bài viết này

Đếm số phần tử trong mảng javascript là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề đếm số phần tử trong mảng javascript. Trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách đếm số phần tử trong mảng javascript mới nhất 2020.

Đếm Số Phần Tử Trong Mảng Javascript

Mục lục

Hướng dẫn cách đếm số phần tử trong mảng javascript mới nhất 2020

Ví dụ:

Mảng [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”].

Hiển thị số phần tử trong mảng bằng Javascript.

CODE:

<!DOCTYPE html>

<html><body>
<p>The length property returns the length of an array.</p>
<p id=”demo”></p>
<script>

var fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”];

document.getElementById(“demo”).innerHTML = fruits.length;

</script>

</body></html>

Kết quả:

4

nguồn: webre24h.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.