1. dùng Photoshop:
– trước tiênmở ảnh bằng software Photoshop

– Sau đó, làm giảm dung lượng ảnh bằng cách lựa chọn menu File –> Save for web & Devices (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Shift+S)

Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Save for website & Devices, ở mục Quality (bên phải cửa sổ) chỉnh lại khoảng 50 (bằng mẹo dẫn thanh trượt hoặc nhập trực tiếp con số 50 vào).

poto Lamweb.vn

Thông số Quality sẽ quyết định độ phân giải của ảnh. Nếu bạn chọn càng cao thì dung lượng hình càng lớn và ngược lại. Trong khi đó, click cỡ ảnh không thay đổi.

Bạn chỉ cần nhấn nút Save là xong.

2. sử dụng Paint:

Đây là software tích có sẵn khi bạn cài Windows. Thông thường, bạn đủ nội lực xây dựng Paint từ nút Start –> Programs –> Accessories –> Paint.

Sau khi chọn ảnh cần giảm dung lượng ra, bạn lựa chọn trên thanh menu như sau: image –> Stretch/Skew (hoặc click tổ hợp phím Ctrl + W).

IFrame

paint Lamweb.vn

Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Stretch and Skew. Bạn điền thông số Stretch cho 2 mục Horizonal và Vertical, ví dụ: 50% (so với ảnh gốc). Bạn cần để 2 thông số này bằng nhau để tránh sử dụng méo hình.

Sau đó click Save as (không click Save vì làm mất ảnh gốc)

Lưu ý: dùng Paint để giảm dung lượng hình thì click cỡ hình giảm, các file được tạo sau khi giảm dung lượng khi đem rửa ra giấy sẽ bị nhòe rất nhiều đối với ảnh gốc.

Nguồn: internet.com