Mục lục

Địa chỉ host là gì? Tại sao chúng ta lại cần đến địa chỉ host?

Xếp hạng bài viết này

Địa chỉ host là gì là một trong những keyword được search nhiều nhất trên Google về chủ đề địa chỉ host là gì. Trong bài viết này, lamweb.vn sẽ viết bài viết Địa chỉ host là gì? Tại sao chúng ta lại cần đến địa chỉ host?

Địa Chỉ Host Là Gì

Mục lục

Địa chỉ host là gì? Tại sao chúng ta lại cần đến địa chỉ host?

Địa chỉ host là gì?

Mỗi máy tính khi kết nối vào Internet đều có một địa chỉ duy nhất, đó chính là địa chỉ IP. Địa chỉ này dung để phân biệt máy tính đó với các máy tính khác trên online Internet.

Vậy địa chỉ IP là gì : địa chỉ IP là một số nguyên 32 bit được chia thành 4 byte ngăn hướng dẫn bởi dấu chấm, mỗi byte có trị giá từ 0->255. Mỗi địa chỉ IP gồm hai phần là địa chỉ online (Network) và địa chỉ máy (Host).

Ví dụ: 45.10.0.1 ( địa chỉ trực tuyến là 45,địa chỉ máy là 10.0.1)

Ví dụ: 168.10.45.12 (địa chỉ trực tuyến là 168.10, địa chỉ máy là 45.12)

Các lớp địa chỉ ip

tất cả địa chỉ IP được chi thành sáu lớp không giống nhau : A,B,C,D,E và loopback. Mỗi lớp sẽ có mẹo xác định địa chỉ Network và địa địa chỉ host không giống nhau.

+ Lớp A: có bit trước tiên bằng 0, 7 bit còn lại N dành cho địa chỉ network nên có tối đa là 2^7-2=126 trên lớp A. 24 Bit còn lại dành cho địa chỉ host nên mỗi mạng thuộc lớp A có tối đa là 2^24-2=17.777.214 máy. lý do phải trừ đi 2 vì có hai địa chỉ được dành riêng là địa chỉ online (x.x.x.0) và địa chỉ broadcast (x.x.x.255). Lớp A chỉ dành riêng cho các địa chỉ của các tổ chức to trên thế giới. Vùng địa chỉ IP của lớp A là 1.0.0.1 đến 126.0.0.0

+ Lớp B: có hai bit trước hết là 10, 14 bit kế tiếp dành cho địa chỉ network, 16 bit còn lại dành cho địa chỉ host. Tổng số online trên lớp B bằng 2^14-2=16382, mỗi mạng chứa tối đa là 2^16-2=65.643 máy. Lớp dành cho các tổ chức hạng trung trên toàn cầu. Vùng địa chỉ sử dụng chi lớp B là 128.1.0.0 đến 191.254.0.0

+ Lớp C: có ba bit đầu tiên là 110, 22 bit tiếp theo dành cho địa chỉ lớp trực tuyến, 8 bit còn lại dành riêng cho địa chỉ host. Số trực tuyến tối đa trên lớp C là 4194302, số host ( máy) tối đa trên mỗi trực tuyến là254. Lớp C được dùng trong các đơn vị nhỏ , trong đó có cả máy tính của chúng ta. Vùng địa chỉ của lớp C từ 192.0.1.0 đến 223.255.254.0

+ Lớp D: có 4 bit trước nhất luôn là 1110, lớp D được dành cho phát các thông tin (multicast/broadcast), có địa chỉ từ 224.0.0.0 đến 239.255.255.255

+ Lớp E: có 4 bit trước nhất luôn là 1111, lớp E được dành riêng cho việc nhiên cứu, lớp này có địa chỉ từ 240.0.0.0 đến 254.255.255.255

+ Loopback : địa chỉ 127.x.x.x được dùng riêng để check vòng lặp quy hồi (loopback) và mạng liên quy trình trên máy tính cục bộ, đây khong phải là địa chỉ mạng hợp lệ.

ε Chúng ta đủ nội lực lệ thuộc các bit hoặc các byte đầu tiên để định hình lớp của IP một cách nhanh chóng.

gợi ý IP là : 128.7.15.1

Ta có bảng sau:

img 5dd75e8ada605 Lamweb.vnTa thấy hai bit của byte đầu tiên là 10 => IP thuộc lớp B

Hoặc ta đủ nội lực nhận được qua byte trước tiên của địa chỉ IP

Ta có bảng sau :

img 5dd75e8b1f44c Lamweb.vn

Subnet (mạng con)

Để cấp phát địa chỉ IP cho các trực tuyến khác nhau một hướng dẫn kết quả và dễ cai quản, nhà quản trị thường phân chia mạng của họ thành nhiều trực tuyến nhỏ hơn gọi là Subnet. Subnet sẽ vay mượn một số bit của hosting để làm Subnet mask (mặt na mạng).

+ Subnet mask có all các bit network và subnet bằng 1, các bit hosting đều bằng 0.

tất cả các máy trên cùng một mạng cần phải có cùng subnet.

+ Để phân biệt được các subnet (mạng con ) không giống nhau, bộ định tuyến dùng phép logic AND.

Ví dụ: địa chỉ mạng lớp C có subnet 192.10.0.0 có thể như sau :

  • sử dụng 8 bit trước hết của host để sử dụng subnet.

Subnet mask = 255.255.255.0

img 5dd75e8b59231 Lamweb.vngiống như vậy, số bit dành cho subnet là 8 bit cần có tất cả là 2^8-2=254 subnet (mạng con). Địa chỉ của các subnet lần lượt là :192.10.0.1, 192.10.0.2, 19210.0.3, . . ., 192.10.0.254. 8 Bit 0 dành cho dành cho host nên mỗi subnet có 2^8-2=254 hosting. Địa chỉ của các host lần lượt là : 192.10.xxx.1, 192.10.xxx.2, 192.10.xxx.3, . . . , 192.10.Xxx.254

  • Chỉ sử dụng 7 bit đầu tiên của hosting để là subnet

Subnet mask = 255.255.254.0

img 5dd75e8b95d7d Lamweb.vn

như vậy, mỗi bit dành cho subnet là7, cần có toàn bộ là 2^7-2 = 254 subnet (mạng con). Nhưng bù lại, mỗi subnet có tới 510 host do 9 bit sau được dành cho hosting. 2^9-2 = 510 hosting.

Thế nào là ip động –ip tĩnh

Khi máy tính liên kết vào trực tuyến internet thường xuyên, chẳng hạn như 1 website server hoặc FPT server luôn cần có một địa IP cố định nên gọi là địa chỉ IP tĩnh. so với các máy tính đôi khi kết nối vào internet. Chẳng hạn giống như máy A quay số liên kết đến ISP (Internet Service Provider : dịch vụ cung cấp internet). Mỗi lần máy A dùng internet, DHCP server của ISP sẽ cung cấp cho máy A một địa chỉ IP chẳng hạn 203.162.30.209, và nếu lần sau máy tính A kết nối vào Internet thì DHCP server của nhà cung cấp dịch vụ internet sẽ phân phối cho máy tính A một địa chỉ IP mới, chẳng hạn: 230.162.30.168. như vậy, địa chỉ IP của máy tính A là địa chỉ IP động.

Cấu tạo địa chỉ ip bằng tên

Để tạo sự không khó khăn cho người sử dụngngười xem vừa mới đặt ra địa chỉ IP bằng tên. Địa chỉ bằng tên này được xây dựng sao cho easy nhớ, rạch ròi và giúp người dùng có định nghĩa sở hữu và vi trí của địc chỉ đó. Thông thường địa chỉ bằng tên được cấu tạo giống như sau : aaa.bbb.ccc

aaa đủ sức tên của một máy tính hay tên của một ngành, một group. Bbb là tên của một đơn vị, một trường học, một hội đoàn . . . Và ccc tương trưng cho hội, vùng, đất nước. . . tổng kết, địa chỉ IP bằng tên cho ta biết được phần nào về kênh chốn, khu vùng của máy tính. . .

Thí dụ địa chỉ sau: dientoan.namsaigon.edu

Từ phải sang trái : edu là hệ thống giáo dục, namsaigon là tên trường NAM hcm, dientoan là ngành điện toán máy tính mà trường đang dạy.

Phần cuối của địa chỉ có thể người xem lý giải phần nào lý giải các địa chỉ ở đâu hoặc thuộc về chính quyền, tổ chức nào . . .

EDU : nền tảng các trường ĐH

COM : hãng xưởng, thương mại.

GOV : cơ quan chính quyền.

MIL : quân đội.

NET : những trung tâm lớn phân phối dịch vụ Internet.

CA : Canada

nguồn: voer.edu.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select listing to show.