google trên di động, tag của Làm web, nội dung mới nhất về google trên di động, Trang 1


.
Từ khóa và nhắm mục tiêu - Quảng cáo google

Từ khóa và nhắm mục tiêu - Quảng cáo google

Từ khóa Cũng giống như với máy tính để bàn, điều quan trọng đối với nhà quảng cáo là lập kế hoạch chiến lược từ khóa để chiến dịch của họ thành công. Họ có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị hoặc Công cụ lập kế hoạch từ khóa cho chiến dịch